องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านขามด้วยการทำไม้กวาดดอกหญ้า


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. : นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุตำบลบ้านขามด้วยการทำไม้กวาดดอกหญ้า โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.บ้านขาม รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพตำบลบ้านโนนคูณ และบ้านข้องโป้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ การส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านขาม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03