องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 น. นายเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) รพ.สต.บ้านโนนคูณ  จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ  กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน จำนวน 60 คน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03