องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม  จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม ประจำปี  ๒๕๕๗ โดยท่านชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03