องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 : นายเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.บ้านขาม ณ โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ  ตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03