องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 : นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดโอกาสให้ผูปกครองมีส่วนร่วมในการัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อให้คณะกรรมการฯ และผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุครหลานจองตนเอง

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03