องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ถังขยะเปียกลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านขามร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะจากต้นทางและให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๖๕

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03