องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ จากจังหวัด และเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03