องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุลากร อบต.อุทัยสวรรค์


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์  แก้ววังชัย, นายมาชัย สิงห์ดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม, นางธนพร ทาหนองค้า เลขานุการนายกฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับท่านนายก อบต.อุทัยสวรรค์และคณะที่เดินทางที่ได้เดินทางมาส่งท่านธนาธร กระดานราช ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03