องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 เมื่อเวลา 8.30 น. นายเสด็จ ยะหัวดง นายก อบต.บ้านขาม นายพงษ์ศักดิ์ แก้ววังชัย รองนายก อบต. ได้เปิดอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงควาย” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03