องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมกับแขวงการทางหลวงแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง


  วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมกับแขวงการทางหลวงร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วงขัง
บ้านขาม ม.1 บ้านธาตุ ม.2 บ้านโนนหวาย ม.9 และบ้านธาตุใหม่พัฒนา ม.13 ภายในเขตทางหลวงเชื่อมต่อตำบลบ้านขาม
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามขอขอบคุณแขวงการทางหลวงเป็นอย่างสูงค่ะ
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03