องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เดินทางเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ จากการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ (เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบล ๑) ในงานพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑ วาระครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประสาสนภัคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี กรุมเทพมหานคร

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03