องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักปรกันสุขภาพตำบลบ้านขามเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน


วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเมือง จังวัดเลย เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ในการจัดบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03