องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม


วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๕  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขามเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและอนุกรรมการในการจัดการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03