องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


อบรมโครงการหนองบัวลำภู Smart citizen


วันที่ 6 กันยายน 2565 : นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการหนองบัว Smart cittizen เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้วย Platform ชุมชนเปรื่องปราชญ์ อำเภอปราดเปรื่อง เพื่อจังหวัดปราดเปรียว ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศพัฒนาเมือง (UDIH) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับสถาบันพัฒนาเมืองนครราชสีมา ภาคเครือข่ายการพัฒนาเมืองและและสำนักงานที่ปรึกษา Gismans Asia ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ชั้น 2) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03