องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


มอบบ้านผู้สูงอายุ


วันพุธ ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายพงษ์ศักดิ์ แก้ววังชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายมาชัย สิงห์ดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นางธนพร ทาหนองค้า เลขานุการนายกฯ และคณะผู้บริหารกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมมอบบ้านโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ บ้านข้องโป้ หมู่ที่๑๑ บ้านนายบัวไล สีแสนตอ และ บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางลมูล พันชะโก

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03