องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีเปิดมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๕


        วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม                  นายพงษ์ศักดิ์ แก้ววังชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายมาชัย สิงห์ดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการทุกส่วนกอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก ๓ อ. (อาหาร ออกกำลังการ อารมณ์) ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ (ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา) ตำบลบ้านขาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเขตตำบลบ้านขาม ๑๔ หมู่บ้านจำนวน ๕๐๐ คน โดยท่าน ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๕ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03