องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอผ่อนผันการชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน


 วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านขามร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านค้อ หมู่ที่ ๖ และกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านข้องโป้ หมู่ที่ ๑๑ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอผ่อนผันการชำระหนี้ฯ

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03