องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)


 วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ในส่วนของงานป้องกันฯ อบต.บ้านขามเข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ที่บ้านโคกกุงหมู่ที่ ๘

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03