องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีรับมอบโล่บุคคลสูงวัยพลังบวก


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 11.00น. นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณและบ้านข้องโป้ ให้เกียรติร่วมพิธีมอบโล่บุคคลสูงวัยพลังบวก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล สูงวัยพลังบวก ประจำปี 2565  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม ตำบลบ้านขาม จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์สรรหาได้แก่ แม่ประไพร ยะหัวดง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08