องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข


วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลากลางบ้านบ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03