องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ชั้น 2) โดยท่านเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 ครัวเรือน และนายศราวุธ ศรีสัตตรัน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านขาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26