องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


   วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-21
2022-09-20