องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


งานประเพณีบุญเดือนสาม วัดธาตุหาญเทาว์ ประำปี พ.ศ.2566


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : นายเสด็ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  พร้อมด้วยนายมาชัย สิงห์ดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสาม วัดธาตุหาญเทาว์ ประจำปี พ.ศ. 2566  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของทุกคนในตำบลบ้านขาม  โดยท่านนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานกล่าวกล่าวเปิดงาน 





2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03