องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส โดยเครือข่ายชุมชนตำบลบ้านขาม


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : งานพัฒนาชุมชน อบ.บ้านขาม  กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสฯ  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยนายธีระ เข็มแก้วมะลี  รองนายก อบต.บ้านขาม  เป็นประธานกล่าวเปิด
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03