องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม



วันที่ 7 สิงหาคม 2557 :  นาคำแสน  แสนจันสี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2557   เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงประมาณรายจ่าย  ปะจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 (วารที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  และหารือข้อราชการอื่นๆ เวลา 09.00  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล้านขาม  โดยจะพิจารณาในขั้นแปรญัติ และลงมติในวันที่ 14 สิงหาคม  2557





2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03