องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินี" และกิจกรรมสานสัมพันธ์แม่ลูก ประจำปี 2557


วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม  2557 เวลา  08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบลบ้านขาม  จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฯ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก  กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่(กราบแม่และมอบมาลัย)  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03