องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม


วันที่ 13 สิงหาคม 2557 : งานพัฒนาชุมชน อบต.บ้านขาม  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สุงอายุฯ จำนวน 6 อำเภอ  เวลา 08.30 น.ณ บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ตำบลบ้านขาม   โดยท่านชัยโย ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  เป็นประธานกล่าวเปิดานในครั้งนี้
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03