องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ บ้านพร้ามเกมส์ ครั้งที่ 9(20-21 ก.พ.)


ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ บ้านพร้ามเกมส์ ครั้งที่ 9 (20-21 ก.พ.) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้จัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ผู้นำชมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภูทุกแห่ง โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๙ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบกโนนเรียง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-21