องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557


วันที่ 16 ตุลาคม 2557 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการศึกษา และบุคลากร  ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี  2557  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านข้องโป้
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03