องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ.


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557: นายศราวุธ  สันตินันตรักษ์  นายก อบจ.หนองบัวลำภู  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์)  ซึ่งจัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้องโป้  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ โดยนายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม เป็นผู้กล่าวรายงานในฐาะประธานจัดการแข่งขัน  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านข้องโป้ ตำบลบ้านขาม 
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03