องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน


วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557: นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัดอบต. รอง ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ  และบุคลากรในหน่วยงาน  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ  หอประชุม
อนาลโย  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03