องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม


วันที่ 18 พ.ย. 2557 : นายธีะ  เข็มแก้วมะลี  รองนายก อบต.บ้านขาม และนายสุดใจ  กัปโก เลขาฯ นายก อบต. ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตตำบลบ้านขาม  จำนวน  ๘  ราย
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03