องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557


ด้วยสภา อบต.บ้านขาม มีข้อราชการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จึงขออนุมัติเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557  ตั้งแต่วันที่  20 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป  และจกำหนดประชุมสภาฯ ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03