องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษา


วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษา ณ พี ซี แรนซ์ฟาร์ม  จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการส่่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ ประสบการณ์  นำโดย นายก อบต.บ้านขาม คณะผู้บริหาร  กรรมการศูนย์ฯ ครู เด็กเล็ก ผู้ปกครอง  และบุคลากรในสังกัด 

 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03