องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ : อบต.ขามขาม  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช  เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา "วันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรไทย  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา  ตำบลบ้านขาม  ร่วมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่  กลุ่มพลังมวลชน  ประชาชน  และบุคลากรในหน่วยงาน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03