องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีฯ


วันที่ 18 มกราคม 2558 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  พร้อมด้วยคณะผู้ริหาร  ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และร่วมพิธีเปิดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู"  ประจำปี 2558  เวลา  06.00  น.  ณ  บริเวณสนามนเรศวรมหาราช  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03