องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558


วันที่ 10 มกราคม 2558 : ส่วนการศึกษาฯ  อบต.บ้านขาม  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558  เวลา  08.30  น. เป็นไปต้น   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ  ทักษะ  ความรูู้และประสบการณ์  และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกซึ่งจะส่งผลถึงความคิดแลความประพฤติของเด็กต่อไปในอนาคต   โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03