องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558


วันที่ 27 มกราคม 2558 : อบต.บ้านขาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ผูัเข้าร่วมโครงการ ตามโครงการอบรม สัมมนา  และทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  80  คน   

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03