องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานฯ (วันที่ 2)


วันที่ 28 มกราคม 2558 : ศึกษาดูงานแปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์คเชียงราย)  จังหวัดเชียงราย
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03