องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานฯ (วันที่ 3)


วันที่ 29 มกราคม 2558 : ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลท่ากว้าง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03