องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558


วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2558 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2558  เพื่อพิจารณาและหารือข้อราชการอื่นๆ  โดยมีคณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. รอง ปลัด ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03