องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน


วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ : นายก อบต.พร้อมคณะหัวหน้าส่วน ร่วมต้อนรับพันเอกสวราชย์  แสงผล ผู้บังคับกรมทหารราบที่ ๘ / ผู้บัญชาการกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู พิธีมอบน้ำให้แก่ราษฎร บ้านโนนคูณ ตำบลบ้านขาม  ณ  บริเวณศาลากลางบ้านโนนคูณ

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03