องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558


วันที่ 18 มีนาคม 2558 : สำนักงานลัด อบต.บ้านขาม จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ ๕ ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแรก  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย  โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "การทำอกไม้ประดิษฐ์ากผ้าใยบัว" ณ ห้องปะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03