องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการ วัน อปพร. ๒๕๕๘


วันที่ 20 มีนาคม 2558 : สำนักงานปลัด จัดงาน "วัน อปพร. 2558" ตามโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเชิดชูความสำคัญของ ปพร.ให้ปรากฎแก่ประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยท่านชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  เป็นประธานในพิธีเปิด  ภายหลังพิธีเปิดจะมีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  การอบรมให้ความรู้  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  และการรับประทานอาหารร่วมกัน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03