องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
สภา อบต.


นายพิทักษ์  โยมสีดำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
หมายเลขติดต่อ 098 5316558

นายศรชัย  ยะหัวดง    นายธนาธร  กระดานราช
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขติดต่อ  095 0434279 หมายเลขติดต่อ  083 3588202

นายประวิตร์  ทรงจอหอ
นายศรชัย  ยะหัวดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อ 092 2622503 หมายเลขติดต่อ 095 0434279


นายสมพร  มีปากดี
นายธนชัย  จันทร์บุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อ 086 2207139 หมายเลขติด่อ 063 7528053


นางญาดา  ทาวันละ
นายประสาร  โพนตำแย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อ 091 6958985 หมายเลขติดต่อ 063 0308753


นางมุกดา  หน้าบัณฑิต
นางจินดา  วงศ์อนุ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อ 086 2201864 หมายเลขติดต่อ 089 2075448

นายนิธิฤทธิ์  สอนอร
นายพิทักษ์  โยมสีดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
หมายเลขติดต่อ 093 1513646 หมายเลขติดต่อ 098 5316558


นางสุมาลัย  พันสุกาง
นายจำนง  สิงขรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อ 063 0373941 หมายเลขติดต่อ 081 9647105


นายบัวไหล  มาลัย
นายนิเวศน์  สมชื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
หมายเลขติดต่อ 099 0195945 หมายเลขติดต่อ 083 3293155