องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

โนนคูณฟาร์ม  ควายงาม  หนองบัวลำภู