องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

กองส่งเสริมการเกษตร

นางสาวสุจิตรา  อินทรพานิช
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
พนักงานจ้าง
 
 
นางวันเพ็ญ  ศรีเคน


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างเหมา