องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]10
2 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 [ 13 พ.ค. 2565 ]8
3 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]8
4 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]9
5 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]8
6 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]10
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]49
8 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 13 ธ.ค. 2564 ]21
9 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]8
10 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]9
11 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) [ 1 พ.ย. 2564 ]46
12 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) [ 20 เม.ย. 2564 ]134
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2564 ]155
14 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 25 ม.ค. 2564 ]150
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]164
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]155
17 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) [ 1 ม.ค. 2561 ]170
18 ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]161
19 ประกาศฯ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ธ.ค. 2559 ]161
20 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]155
 
หน้า 1|2