องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]3
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ม.ค. 2566 ]7
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]12
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]12
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]114
6 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]107
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]123
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]244
9 รายงานการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตมาสที่ 1, 2) [ 13 เม.ย. 2563 ]210
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]209