องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]27
2 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2560 ]26
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 13 มิ.ย. 2560 ]26
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2559 [ 16 มิ.ย. 2559 ]33
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 26 พ.ค. 2559 ]26
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2558 [ 15 ก.พ. 2559 ]23
7 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.2558 [ 15 ธ.ค. 2558 ]33
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]31
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ก.ย. 2558 ]28
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]30
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2558 [ 24 ส.ค. 2558 ]26
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 21 ส.ค. 2558 ]32
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2558 [ 10 ส.ค. 2558 ]31
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 15 มิ.ย. 2558 ]30
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 [ 11 พ.ค. 2558 ]31
16 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]31
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]31
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2557 [ 11 พ.ย. 2557 ]25
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2557 [ 16 มิ.ย. 2557 ]28
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2557 [ 11 มิ.ย. 2557 ]30
 
หน้า 1|2